Xi lanh MGPM63-10/20/30/40/50/60/75/100/150Z/175/200/250Z

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

MGPM63-10Z, MGPM63-20Z, MGPM63-30Z, MGPM63-40Z, MGPM63-50Z, MGPM63-60Z,  MGPM63-75Z, MGPM63-100Z, MGPM63-125Z, MGPM63-150Z, MGPM63-175Z, MGPM63-200Z, MGPM63-250Z

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

HƯỚNG DẪN ORDER VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH DẪN HƯỚNG MGPM63 SERIES

Nội dung đang cập nhật ...