Xi lanh MGPM16-10/20/30/40/50/60/75/100/150Z/175/200/250Z

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

MGPM16-10Z, MGPM16-20Z, MGPM16-30Z, MGPM16-40Z, MGPM16-50Z, MGPM16-60Z,  MGPM16-75Z, MGPM16-100Z, MGPM16-125Z, MGPM16-150Z, MGPM16-175Z, MGPM16-200Z, MGPM16-250Z

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

HƯỚNG DẪN ORDER VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH DẪN HƯỚNG MGPM16 SERIES

Nội dung đang cập nhật ...