Xi lanh MGPM32-10/20/30/40/50/60/75/100/150Z/175/200/250Z

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

MGPM32-10Z, MGPM32-20Z, MGPM32-30Z, MGPM32-40Z, MGPM32-50Z, MGPM32-60Z,  MGPM32-75Z, MGPM32-100Z, MGPM32-125Z, MGPM32-150Z, MGPM32-175Z, MGPM32-200Z, MGPM32-250Z

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

HƯỚNG DẪN ORDER VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH DẪN HƯỚNG MGPM32 SERIES

Nội dung đang cập nhật ...