Xi lanh MGPM40-10/20/30/40/50/60/75/100/150Z/175/200/250Z

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

MGPM40-10Z, MGPM40-20Z, MGPM40-30Z, MGPM40-40Z, MGPM40-50Z, MGPM40-60Z,  MGPM40-75Z, MGPM40-100Z, MGPM40-125Z, MGPM40-150Z, MGPM40-175Z, MGPM40-200Z, MGPM40-250Z

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

 

HƯỚNG DẪN ORDER VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH DẪN HƯỚNG MGPM40 SERIES

Nội dung đang cập nhật ...