Xi lanh MGPM25-10/20/30/40/50/60/75/100/150Z/175/200/250Z

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

MGPM25-10Z, MGPM25-20Z, MGPM25-30Z, MGPM25-40Z, MGPM25-50Z, MGPM25-60Z,  MGPM25-75Z, MGPM25-100Z, MGPM25-125Z, MGPM25-150Z, MGPM25-175Z, MGPM25-200Z, MGPM25-250Z

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

HƯỚNG DẪN ORDER VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH DẪN HƯỚNG MGPM25 SERIES

Nội dung đang cập nhật ...