Xi lanh MGPM50-10/20/30/40/50/60/75/100/150Z/175/200/250Z

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

MGPM50-10Z, MGPM50-20Z, MGPM50-30Z, MGPM50-40Z, MGPM50-50Z, MGPM50-60Z,  MGPM50-75Z, MGPM50-100Z, MGPM50-125Z, MGPM50-150Z, MGPM50-175Z, MGPM50-200Z, MGPM50-250Z

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

HƯỚNG DẪN ORDER VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH DẪN HƯỚNG MGPM50 SERIES

Nội dung đang cập nhật ...