Xi lanh MGPM20-10/20/30/40/50/60/75/100/150Z/175/200/250Z

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

MGPM20-10Z, MGPM20-20Z, MGPM20-30Z, MGPM20-40Z, MGPM20-50Z, MGPM20-60Z,  MGPM20-75Z, MGPM20-100Z, MGPM20-125Z, MGPM20-150Z, MGPM20-175Z, MGPM20-200Z, MGPM20-250Z

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

HƯỚNG DẪN ORDER VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH DẪN HƯỚNG MGPM20 SERIES

Nội dung đang cập nhật ...