Xi lanh MGPM12-10/20/30/40/50/60/75/100/150Z/175/200/250Z

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

MGPM12-10Z, MGPM12-20Z, MGPM12-30Z, MGPM12-40Z, MGPM12-50Z, MGPM12-60Z,  MGPM12-75Z, MGPM12-100Z, MGPM12-125Z, MGPM12-150Z, MGPM12-175Z, MGPM12-200Z, MGPM12-250Z

Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

HƯỚNG DẪN ORDER VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH DẪN HƯỚNG MGPM12 SERIES

Nội dung đang cập nhật ...