Chia dầu bôi trơn TK series

Liên hệ

Xuất xử: GIPU
MODEL

Chia dầu bôi trơn gồm tiết lưu giúp đảm bảo lưu lượng dầu bôi trơn cho hệ thống bôi trơn đều đặn không bị hao hụt. Tiết kiện và tranh mất thời gian cho người sử dụng.

Cấu tạo chia dầu bôi trơn TK  series

Phân loại chia dầu bôi trơn cho hệ thống bôi trơn

Nội dung đang cập nhật ...
Xem thêm >>