Chia dầu bôi trơn RH series

Liên hệ

Xuất xử: GIPU
MODEL
GIPU cung cấp bộ chia dầu bôi trơn định lượng áp suất hệ thống bôi trơn.  RH3200 RH3300 RH3400 RH3500 RH3600 .  Sử dụng trong hệ thống bôi trơn tự động , bán tự động . Hàng sẵn kho.      HOTLINE  0926.885.995

GIPU cung cấp bộ chia dầu bôi trơn định lượng áp suất hệ thống bôi trơn.  RH3200 RH3300 RH3400 RH3500 RH3600 .  Sử dụng trong hệ thống bôi trơn tự động , bán tự động . Hàng sẵn kho.      HOTLINE  0926.885.995

Nội dung đang cập nhật ...
Xem thêm >>