Thước dầu LS-3″ | LS-5″ | LS-7″

Liên hệ

Xuất xử: TAIWAN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mô tả sản phẩm thước dầu Thước dầu LS-3″ | Thước dầu LS-5″ | Thước đo dầu LS-7″ Thiết bị Thước dầu được dùng để lắp trên thân các thùng dầu thủy lực nhằm mụ c đích báo mức lượng dầu trong thùng và đo nhiệt độ trong thùng dầu. Chất liệu thép mạ inox , lắp đặt dễ dàng . thiết bị thủy lực | thiết bị khí nén Kích thước sản phẩm Thước dầu LS-3″ | Thước đo dầu LS-5″ | Thước đo dầu LS-7″  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mô tả sản phẩm thước dầu Thước dầu LS-3″ | Thước dầu LS-5″ | Thước đo dầu LS-7″

Thiết bị Thước dầu được dùng để lắp trên thân các thùng dầu thủy lực nhằm mụ c đích báo mức lượng dầu trong thùng và đo nhiệt độ trong thùng dầu. Chất liệu thép mạ inox , lắp đặt dễ dàng . thiết bị thủy lực | thiết bị khí nén

Kích thước sản phẩm Thước dầu LS-3″ | Thước đo dầu LS-5″ | Thước đo dầu LS-7″

 

Thước đo dầu LS-3" | Thước dầu LS-5" | Thước đo dầu LS-7" | Thước đo dầu TS-3 | Thước đo dầu TS-5 | Thước đo đầu TS-7 | Thiết bị đo dầu LS-3" LS-5" LS-7"

Nội dung đang cập nhật ...