Đầu nối SMC KQ2H04-M3/M5/M6/01S/02S/03S/04S/AS

Liên hệ

Xuất xử: SMC
MODEL

Đầu nối khí nén loại nối thẳng ống khí phi 4 và các loại ren :  KQ2H04-M3 KQ2H04-M6 KQ2H04-M5A KQ2H04-01AS  KQ2H04-02AS KQ2H04-03AS KQ2H04-04AS KQ2H06-M5AS KQ2H06-01AS KQ2H06-02AS KQ2H06-03AS KQ2H08-01AS KQ2H08-02AS KQ2H10-01AS KQ2H10-02AS KQ2H10-03AS KQ2H12-02AS KQ2H12-03AS KQ2H12-04AS KQ2H10-04AS

Thông số sản phẩm đầu nối khí nén SMC KQ2H04 series

KQ2H04-M5A KQ2H04-01AS  KQ2H04-02AS KQ2H04-03AS KQ2H04-04AS KQ2H06-M5AS KQ2H06-01AS KQ2H06-02AS KQ2H06-03AS KQ2H08-01AS KQ2H08-02AS KQ2H10-01AS KQ2H10-02AS KQ2H10-03AS KQ2H12-02AS KQ2H12-03AS KQ2H12-04AS KQ2H10-04AS

Các model đầu nối khí nén SMC KQ2H series

KQ2H04-M5A KQ2H04-01AS  KQ2H04-02AS KQ2H04-03AS KQ2H04-04AS KQ2H06-M5AS KQ2H06-01AS KQ2H06-02AS KQ2H06-03AS KQ2H08-01AS KQ2H08-02AS KQ2H10-01AS KQ2H10-02AS KQ2H10-03AS KQ2H12-02AS KQ2H12-03AS KQ2H12-04AS KQ2H10-04AS

Nội dung đang cập nhật ...