Cảm biến (Sensor) SMC D-M9NV

Liên hệ

Xuất xử: SMC
Đại lý phân phối cảm biến hành trình xilanh SMC , cảm biến SMC D-M9B, sensor SMC D-M9BL, cảm biến hành trình D-M9N, cảm biến SMC D-M9NL, cảm biến SMC D-M9N, cảm biến từ SMC D-M9NV, cảm biến SMC D-M9P , D-M9PV, D-M9B, D-M9BV HÀNG CÓ SẴN SMC Pneumatic Cylinder Magnet Sensor-D-M9B D-M9N D-M9P       Feature:                                                                                                                                  SMC replacement. Applied to all kinds of gripper cylinder Protection...

Đại lý phân phối cảm biến hành trình xilanh SMC , cảm biến SMC D-M9B, sensor SMC D-M9BL, cảm biến hành trình D-M9N, cảm biến SMC D-M9NL, cảm biến SMC D-M9N, cảm biến từ SMC D-M9NV, cảm biến SMC D-M9P , D-M9PV, D-M9B, D-M9BV

HÀNG CÓ SẴN

SMC Pneumatic Cylinder Magnet Sensor-D-M9B D-M9N D-M9P      

Feature:                                                                                                                                 

  • SMC replacement.
  • Applied to all kinds of gripper cylinder
  • Protection grade: IP-67
  • Indicator: LED
  • Ambient&fluid temperature: 0~60°C
  • Wire length: 2M

cảm biến SMC D-M9N, D-M9NV, cảm biến SMC D-M9P,sensor  D-M9PV, cảm biến D-M9B, D-M9BV

Nội dung đang cập nhật ...