Xi lanh MAL32x25/50/75/100/125/150/175200/25/300/350SCA Chính Hãng

Liên hệ

Xuất xử: AIRTAC
MODEL

MAL32x25SCA MAL32X50SCA MAL32x75SCA MAL32x100SCA MAL32x125SCA MAL32x150SCA MAL32x175SCA MAL32x200SCA MAL32x225SCA MAL32x250SCA MAL32x275SCA MAL32x300SCA

Thông số kĩ thuật xi lanh khí nén

MAL32x25SCA MAL32X50SCA MAL32x75SCA MAL32x100SCA MAL32x125SCA MAL32x150SCA MAL32x175SCA MAL32x200SCA MAL32x225SCA MAL32x250SCA MAL32x275SCA MAL32x300SCAXi lanh khí nénXi lanh tròn khí nén

 

Các MODEL khác xi lanh khí nén MAL 32 series

MAL32x25SCA MAL32X50SCA MAL32x75SCA MAL32x100SCA MAL32x125SCA MAL32x150SCA MAL32x175SCA MAL32x200SCA MAL32x225SCA MAL32x250SCA MAL32x275SCA MAL32x300SCA

 

Nội dung đang cập nhật ...