Bơm cánh gạt PV2R1 series

Liên hệ

Xuất xử: YUKEN
MODEL
 • PV2R1-6-F-RAA-41 (lưu lượng 6cc)
 • PV2R1-8-F-RAA-41 (lưu lượng 8cc)
 • PV2R1-10-F-RAA-41 (lưu lượng 10cc)
 • PV2R1-12-F-RAA-41  (lưu lượng 12cc)
 • PV2R1-14-F-RAA-41 (lưu lượng 14cc)
 • PV2R1-17-F-RAA-41 (lưu lượng 17cc)
 • PV2R1-19-F-RAA-41 (lưu lượng 19cc)
 • PV2R1-23-F-RAA-41 (lưu lượng 23cc)
 • PV2R1-25-F-RAA-41  (lưu lượng 25cc)
 • PV2R1-31-F-RAA-41 (lưu lượng 31cc)

Giới thiệu chung về bơm thủy lực PV2R1 series

Bơm lá cánh gạt loại PV2R1 là bơm cánh gạt thủy lực.Bơm được dùng trong các môi trường, công việc, hệ thống có quy mô nhỏ hoặc vừa với lưu lượng bơm ổn định, hiệu suất bơm cao, tiếng ồn thấp.

Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp các loại bơm PV2R1 như:

 • PV2R1-6-F-RAA-41 (lưu lượng 6cc)
 • PV2R1-8-F-RAA-41 (lưu lượng 8cc)
 • PV2R1-10-F-RAA-41 (lưu lượng 10cc)
 • PV2R1-12-F-RAA-41  (lưu lượng 12cc)
 • PV2R1-14-F-RAA-41 (lưu lượng 14cc)
 • PV2R1-17-F-RAA-41 (lưu lượng 17cc)
 • PV2R1-19-F-RAA-41 (lưu lượng 19cc)
 • PV2R1-23-F-RAA-41 (lưu lượng 23cc)
 • PV2R1-25-F-RAA-41  (lưu lượng 25cc)
 • PV2R1-31-F-RAA-41 (lưu lượng 31cc)
 • PV2R1-28-F-RAA-41  (lưu lượng 28cc)

Thông số kỹ thuật bơm thủy lực PV2R1 series

Nội dung đang cập nhật ...
Xem thêm >>